همه چی درهم

هر نوع مطلبی اینجا هس

همه چی درهم

هر نوع مطلبی اینجا هس

خدانگهدارت

هنوز دلخوشم به خدا نگهدارت....اگر نمیخواستی بازگردی چ اصراری داشتی خدا مرا نگه دارد؟؟

نرو

درنگ عجب دنیای عجیبیست! رفتن و ماندن من به یک نقطه بند بود زمانی که گفتی”برو” چقدر عاشقانه می شد ، اگر نقطه اش بالا بود . .

نکند تو باشی

حــرفت که می شــود... بـا خنــده می گــویم : یـادش بخــیر ، فرامـوشــش کـردم … امــا نمــی داننــد هنــوز هــم کســی اشتبــاه تمــاس می گیــرد سست میشـوم که نکنـد تـو باشـی !

میدونم

شده تو تنهایی خودت بیخیال نشسته باشی و بعد ببینی یکی داره حرف میزنه که صداش خیلی شبیه صدای اونه؟ میدونم… سرتا پاگوش میشی!

زهر میکنه زندگیمو

هـــی لعنتــــــی.... اون طوریــم که تـــو فکــر میکنـــی نیســـت... شایــد عاشقـــت بودم یه روزی.... ولــی ببیــن بــی تـــو، هــم زنــده ام... هــم زنــدگی میکنـــم... فقط گاهــی در ایــن میــان....... یــادتــــــــ......... زهـــر میکنــد به کامــم زندگــی را ... همیـــــــــن... . . . . . من فــرامــوش نکـــرده ام..

دلم گرفته

دلم گرفته از آدمهایی که میگن دوستت دارم اما معنی شو نمی فهمن... از آدمهایی که میخوان ماله اونا باشی اما خودشون ماله تو نیستن ... از اونایی که زیر بارون برات میمیرن اما وقتی آفتاب میشه همه چیز یادشون میره...

چشم.چشم دوابرو

صفحه ی سفید کاغذ می خواهم از تو نقشی بکشم! چشم؛ چشم دو ابرو... تا همین جا کافی ست! می نشینم سیر نگاهت میکنم!

بیا به هم نرسیم...

بیا تمامش کنیم…. همه چیز را…. که نه من سد راه تو باشم و نه تو مجبور به ماندن…. نگران نباش…. قول میدهم کسی جای تو را نمیگیرد… اما فراموشم کن….. بخند… تو که مقصر نبودی… من این بازی را شروع کردم… خودم هم تمامش میکنم… میدانی؟؟؟؟؟؟؟؟ گاهی نرسیدن زیباترین پایان یک عاشقانه است…. بیا به هم نرسیم…!!!!!

عشق

مرا در روزی بارانی دفن کنید تا آتش قلبم خاموش گردد و در طابوتی بگذارید از چوب تا بدانند عشق من مانند چوب خاکستر شد دستهایم را بر روی سینه ام قرار بدهید تا بدانند همیشه دوست داشتم کسی را در آغوش بگیرم چشمهایم را باز بگذارید تا بدانند همیشه چشم انتظار بودم صورتم را رو به غروب آفتاب بگذارید تا بدانند عشق من غروب کرده و زندگی ام تمام شد . مرا در آفتاب بگذارید تا بدانند عشق من شعله ور شد

خداحافظی

همیشه از همان ابتدای آشناییمان در هراس چنین روزی بودم و کابوس دوری را میدیدم، اکنون شد آنچه نباید میشد، خداحافظ دلیل بودنم خداحافظ