همه چی درهم

هر نوع مطلبی اینجا هس

همه چی درهم

هر نوع مطلبی اینجا هس

۱ مطلب در اسفند ۱۳۹۵ ثبت شده است

خدانگهدارت

هنوز دلخوشم به خدا نگهدارت....اگر نمیخواستی بازگردی چ اصراری داشتی خدا مرا نگه دارد؟؟